Dvorac Fantast – bajka u srcu Vojvodine

Dok Ε‘etate imanjem oko dvorca Fantast, osetiΔ‡ete deo Ε‘arma tadaΕ‘njeg vremena. Popnite se na vrh kule uskim kruΕΎnim stepenicama i zagledajte se u lepote koje okruΕΎuju dvorac, odakle puca pogled na predivnu vojvoΔ‘ansku ravnicu. Ovaj dvorac krije priču iz proΕ‘log veka kada su konji slobodno trčali gazdinstvima, kada su druΕ‘tvo pravili pesnici i slikari. Bilo je to vreme boema, sanjara, konja i vina…

Carska bara – Amazonija Banata

Dok se vozite banatskom ravnicom od koje zastaje dah, na samo 15-ak kilometara od mog rodnog Zrenjanina, nalazi se carstvo biljaka i ΕΎivotinja u okviru prirodnog rezervata koji obuhvata deo oko Tise i Begeja. Na samom ulasku u ovaj specijalni rezervat prirode, sačekaΔ‡e vas tabla dobrodoΕ‘lice. Na tabli se nalazi silueta carske čaplje, jedinstvene uNastavite čitati „Carska bara – Amazonija Banata“

Jazz muzika i hedonizam

Priča o jazz muzici počela je u 19.veku, u Nju Orleansu kada afrički narod dolazi na prinudni rad u JuΕΎnu Ameriku. U doba ropstva, daleko od svoje kolevke, ovaj narod ΕΎeleo je da sačuva bar mali deo svoje tradicije. Počeli su da sviraju benΕΎo, jedini afrički instrument koji je i danas prisutan u jazz muzici.Nastavite čitati „Jazz muzika i hedonizam“