Dvorac Fantast – bajka u srcu Vojvodine

Dok Ε‘etate imanjem oko dvorca Fantast, osetiΔ‡ete deo Ε‘arma tadaΕ‘njeg vremena. Popnite se na vrh kule uskim kruΕΎnim stepenicama i zagledajte se u lepote koje okruΕΎuju dvorac, odakle puca pogled na predivnu vojvoΔ‘ansku ravnicu. Ovaj dvorac krije priču iz proΕ‘log veka kada su konji slobodno trčali gazdinstvima, kada su druΕ‘tvo pravili pesnici i slikari. Bilo je to vreme boema, sanjara, konja i vina…