Pisma i hedonizam u mirisu hartije

Miris stare hartije, naliv pero i pisaΔ‡u maΕ‘inu zamenile su elektronske forme pisama. Nekada su se vaΕΎne vesti i emocije prenosili na beli papir po kome se razlivalo mastilo i pisma su bila jedini način komunikacije. Pismo govori viΕ‘e od reči. Jer kada cveΔ‡e, koje dobijamo od svojih ljubljenih, uvene i dalje ostaju pisma kaoNastavite čitati „Pisma i hedonizam u mirisu hartije“