Budite ORIGINalni

U danaΕ‘nje vreme svi ΕΎivimo u takozvanom vremenskom tesnacu. Neretko čujem priče kako sve viΕ‘e ΕΎena nakon osnivanja porodice ili prezasiΔ‡enja dotadaΕ‘njim poslom, ima potrebu da se otisne i zaplovi u neke nove, nepoznate vode. Neke nove struje i oluje u kojima nije uvek lako plivati,ali koje hrane duΕ‘u i daju slobodu. Tako počinje iNastavite čitati „Budite ORIGINalni“