„Čarobna Milena“ u Domu Jevrema GrujiΔ‡a

Dom Jevrema GrujiΔ‡a predstavlja spomenik kulture u duhu neorenesanse i neobaroka. Prolaskom kroz vrata ove kuΔ‡e, zakoračili ste u proΕ‘lost,avangardu i tradiciju. U prostranim salonima tokom 19. i 20. veka organizovani su brojni balovi koji su okupljali elitu tadaΕ‘njeg vremena. Neki od redovnih posetilaca Doma Jevreme GrujiΔ‡a, bili su kraljica Marija KaraΔ‘orΔ‘eviΔ‡, Paja JovanoviΔ‡, JovanNastavite čitati „„Čarobna Milena“ u Domu Jevrema GrujiΔ‡a“