Utlendinger forteller

Jeg heter Bojana Todorov Vojvodic,og jeg kom til Norge 2 Γ₯r siden. Jeg ΓΈnsker Γ₯ hjelpe andre utlendinger for Γ₯ integrere seg i det norske samfunnet.
%d bloggers like this: