Kofer kao “ vintage “ detalj u vaΕ‘em domu

Nedavno smo spremajuΔ‡i kuΔ‡u kod bake i deke pronaΕ‘li nekoliko starih kofera. Prekriveni praΕ‘inom, davno zaboravljeni, ali nekada mnogo koriΕ‘teni. Koferi su čuvari naΕ‘ih uspomena koje donosimo sa sobom po povratku sa putovanja. Kriju tajne, teraju nas da se raspitujemo, gde su to putovali, kroz koje zemlje su proΕ‘li i kakva iskustva su doneli saNastavite čitati „Kofer kao “ vintage “ detalj u vaΕ‘em domu“